ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยในอาคารและสถานที่ต่างๆ โดยมีบทบาทสำคัญในการตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่การที่ระบบจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

เราพร้อมให้บริการตรวจสอบระแบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำปี และ PM (ทำความสะอาด) ระบบไฟอลาม มีรับประกันหลังขาย ให้คุณมั่นใจในการทำงานของเรา ซึ่งมีขอบเขตการปฏิบัติงานดังนี้

รายการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ขอบเขตการตรวจสภาพอุปกรณ์ และ PM ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เลื่อนดูบริการ >>

รายการบริการ
PM
ตรวจสภาพ
ตรวจตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)
ตรวจอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector)
ตรวจอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
ตรวจตู้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Combination Box)
ตรวจอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟด้วยลำแสงบีม (Projected Beam Detectors)
ทดสอบเสียงและความดังของ กระดิ่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Bell)
ตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station)
ตรวจระบบไฟฟ้า เข้า-ออก การรั่วไหล
ตรวจสอบสภาพของ ตู้ Control Panel ภายใน-ภายนอก
ตรวจ Battery 24 VDC และ Battery Charger
ตรวจหลอดไฟ ระบบแสดงการทํางานของอุปกรณ์ LED Lamp

หมายเหตุ : พร้อมออกรายงานการตรวจสอบและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 1 ฉบับ (ภาษาไทย)

ในแผนภูมิด้านบนเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงถึงขอบเขตการทำงานของเราแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เครื่องหมายที่แตกต่างออกไปอาจมีเงื่อนไขบางอย่างลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการซื้อหรือใช้บริการ

ให้บริการตรวจสอบระบบ Fire Alarm โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ

พร้อมเดินทาง 77 จังหวัดทั่วไทย

ข้อกำหนดอาคารที่ต้องมีระบบไฟอลาม

ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ได้ระบุอาคารที่ต้องมีระบบไฟอลาม พร้อมรายละเอียด ดังนี้

อาคารสูง อาคารใหญ่พิเศษ

” ต้องติดตั้งระบบไฟอลาม “

อาคารสูง หมายถึง อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป ซึ่งบุคคลสามารถเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ อาคารประเภทนี้มักเป็นที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม หรือสำนักงาน 

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารประเภทนี้มักเป็นศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือศูนย์การประชุม

รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟอลาม

  • ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งในทุกชั้น  ระบบนี้ต้องประกอบด้วย อุปกรณ์แจ้งเหตุ และ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อการหนีไฟ
  • อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน แยกออกจากระบบไฟฟ้าปกติ และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน

1.การจ่ายพลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง

สำหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารสามารถหนีออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน

2.การจ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้งาน

สำหรับลิฟต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ห้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน และระบบสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ รวมถึงกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

สนใจบริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ติดต่อ : 065 - 441 - 9324

มาตรฐาน ISO 9001

iso 9001

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ