ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 221/3 หมู่ 8 ตำบล ห้วยทราย
อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เลขภาษี 0-1955-60000-80-8 (สำนักงานใหญ่)

สาขา ปทุมธานี 
ที่อยู่ 98/16 หมู่ 18 ถนนเชียงราก
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 (TU dome plaza ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต) ชั้น 3

โทรศัพท์

โทร: 065 – 441 – 9324 (วิศวกรรม)
โทร: 02 – 010 – 3522 (ออฟฟิศ)

E-mail: Sale@safesiri.com