ความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

การบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

การบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นกฎหมายกำหนดให้มีการติดตั้งในอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พศ 2522 ซึ่งกำหนดให้ทุกชั้นของอาคารตามกฎหมายต้องทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งระบบระบายอากาศ ติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟ โดยระบบทั้งหมดจะต้องสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ การติดตั้งระบบต้องทำการติดตั้งโดยบริษัทที่มีความชำนาญและการติดตั้งออกแบบระบบตั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล NFPA 

ต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้อะไรบ้าง

โดยส่วนใหญ่ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สิ่งเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบให้มั่นใจอยู่เสมอว่าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปกติซึ่งเราจะแน่ใจได้ก็ต่อเมื่อทำการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำปี

การบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องทำอย่างไรบ้าง

การบำรุงรักษา PM คือการยืดอายุอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่างๆให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิมเช่น การทำงานสะอาด เช็ดถูอุปกรณ์ต่างๆ การขันน๊อตเพื่อตรวจสอบในจุดที่มีการเชื่อมต่อให้แน่นอยู่เสมอ การหยอดสารหลอลื่นหรือการพ่นสเปย์หลอลื่นในหน้าคอนเทคระบบไฟฟ้าต่างๆเป็นต้น การทำความสะอาดตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งภายในและภายนอกปัดกวาดเช็ดถูรอบตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ ตรวจสอบและทดสอบแบตเตอร์รี่สำรองในตู้คอนโทล

หากเราทำการบำรุงรักษาระบบไฟอลามของเราให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพื้นที่และบริเวณที่ทำงานได้เพราะหากเกิดเหตุระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็จะเตือนเราก่อนที่จะมีเหตุการณ์ใหญ่ส่งผลให้เกิดไฟไหม้บาดเจ็บหรือมีทรัพย์สินเสียหาย

SAFESIRI ผู้นำให้บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อันดับ 1

หากท่านกำลังมองหาบริษัทบริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเเพลิงไหม้ ตรวจ เช็ค ระบบ ไฟ อ ลามโดยวิศวกรมืออาชีพเราได้รับมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ iso 9001 และ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสภาวิศวกร พร้อมอุปกรณ์การทำงานที่ได้มาตรฐานสากล iso 17025 เรายังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำอย่างมากมายที่ใช้บริการจากเรามากกว่า 1000 บริษัทชั้นนำพร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย 77 จังหวัด ทั้งบริการตรวจสอบระบบ fire alarm ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมออกรายงานการรับรองการตรวจสอบให้ลูกค้าได้รับทราบแนวทางการแก้ไขและปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุดทำให้งบประมาณลูกค้าไม่บานปลาย